فرمانداری شاهرود
ENGLISH
دستورالعمل ترويج فرهنگ عفاف و حجاب دستگاههاي اجرايي

برنامه هاي درون سازماني و ترويج عفاف وحجاب  مجموعه اي از برنامهها و اقدامات است كه تمامي وزارت خانه ها ، سازمان ها، ادارات و نهادها براي ترويج، تبليغ، معرفت افزايي و نهادينه سازي فرهنگ اصيل و متعالي ايراني و اسلامي در حوزه ي حجاب و عفاف ، نسبت به تحقق آن برنامه ريزي و اقدام مي كنند.

همه دستگاه هاي زيربط در تيه، اصلاح و تكميل  اين مجموعه مشاركت كرده  وخود را ملزم به رعايت مفاد آن مي دانند

اصول حاكم بر كليت برنامه هاي اين دستور العمل  كه تحقق اهداف مورد نظر منوط به رعايت و التزام به آنهاست به شرح زير مي باشد.

1.      اطلاع رساني و تبليغات ، متناسب با فضاي عمومي و اقتضائات ويژه هر دستگاه

2.      الزام بر استفاده از تجربيات موفق و استقبال از ابتكار ، خلاقيت ونوآوري براي افزايش كار آمدي و روز آمد ساختن شيوه هاي اجرايي كردن اين دستورالعمل

3.      تعيين رديف و تخصيص بدجه و اعتبارات لازم و كافي براي پي گيري و اجراي برنامه

4.      تاكيد بر اطلاع ، اشراف و حمايت بالاترين سطح مديريتي هر دستگاه  از اين دستورالعمل  و لزوم ورود و حضور ساير سطوح مديريتي  براي تحقق آن

5.      تاكيد وتوصيه به مطابقت كامل هر نوع تدبير، برنامه واقدام  با مفاد وچارچوب هاي اين دستور العمل  و پرهيز از رويكرد ها و اقدامات  سليقه اي و شخصي

6.       تبيين علمي ((برتر وكامل بودن چادر  به عنوان حجاب)) وهمراه با در نظر گرفتن ويژگي هاي شغلي و حرفه اي مخاطب و اقتضائات سازماني در تبليغ و ترويج ((چادر به عنوان حجاب برتر))

7.      برنامه ريزي و اقدام به منظور ارتقاء موضوع عفاف و حجاب  از سطح موضوعي  با طبق بندي اداري و تكليفي  ظاهري به تراز باوري  عميق و انتخابي آكاهانه

8.      تاكيد و توجه توامان به تعميم موضوع عفاف و حجاب به  زنان/مردان

9.      اعمال  دقت در اجرا و اظهار علني  حساسيت توسط  مديران در جلسات عمومي سازمان نسبت به مواجهه  و استفاده ي ابزاري و ناقض  اهداف اين دستور العمل ؟؟؟؟

10. استفاده علمي و متناسب  با اقتضائات سازماني ، از آيات و روايات ،مضامين ديني و معنوي، فرمايشات، رهنمودها و توصيه هاي امام خمينني(ره) و مقام معظم رهبري ،در برنامه هاي آموزشي ، ترويجي و تبليغي

11. ترجيح و تقدم بخشيدن به مواجهه ملايم، مبتني  بر حسن خلق معطوف  به جذب حداكثري و احاله ي برخورد هاي انضباطي به آخرين  مرحله از مراحل تصميم گيري

12. تاكيد برجذب  مشاركت همدلانه كاركتان هر دستگاه در اجراي برنامه ها

13. توجه و تاكيد بر اهميت واگذاري هرگونه مسئوليت ،در هر سطحي ،به افرادي داراي حسن سابقه، واجد محبوبيت و آشنا و عامل به اصول اخلاقي و رفتار متعادل انساني

14. استفاده ار اعتبار جاري در تهيه لباس متحدالشكل با همكاري كار گروه مد و لباس  وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامي متناسب با شئونات اسلامي

 


 

برنامه اول : پايش وبررسي و ضعيت عفاف و حجاب

اقدامات:

1.      برگزاري منظم جلسه كميته عفاف و حجاب و گروه هاي تخصصي در امو ر هنري، تبليغي، آموزشي، پژوهشي ،نظارتي و...

2.      پايش و بررسي  وضع موجود عفاف وحجاب در دستگاه و اتخاذ را كارهاي بهبود آن

3.      ارايه گزارشات فصلي يا موئردي به مسئولين عالي در خصوص آخرين وضعيت عفاف  وحجاب در سازمان

4.      تنظيم صورت جلسه و تهيه گزارش براي روئيت دبير ستاد  صيانت دستگاه  يا استان

5.      پي گيري مصوبات و ارايه گزارش در نشست ستاد صيانت دستگاه  يا استان(در صورت ضرورت طرح موضوع در جلسات ستاد صيانت استان ،  دستگاه مي تواند با هماهنگي دبيرخانه ستاد صيانت استان در جلسات ستاد صيانت استان مطرح نمايد)

برنامه دوم :تدوين و ترويج منشور عفاف و حجاب

اقدامات:

1.      تعيين حدود پوشش كاركنان زن برابر دستئرالعمل هاي مربوطه شامل: چادر يا مانتوي غير چسبان تا زير زانو ، آستين بلند و بدون علايم، شلوار پارچه اي  ،مقنعه بلند(به طوري كه تمام سر ،موها،و نواحي گردن پوشيده شود) با رنگ هاي متعارف و بدون زينت و زيور آلات و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرايشي

2.      تعيين  حدودپوشش كاركنان مرد شامل : رعايت آراستگي و متانت ظاهري ،اجتناب از پوشيدن تي شرت،پيراهن تنگ يا آستين كوتاه و شلوار تنگ يا جين  و نيز پوشيدن لباس هاي داراي نشانه هاي غربي يا زيور آلات غير متعارف و كمربندهاي  پهن با سگك غير متعارف  و پيرايش نامناسب موي سر و صورت

3.      ايجاد فضاي امن و ارام  با تخاذ تدبير مناسب براي جداسازي  محيط بانوان از جمله :محل كار سرويس اياب و ذهاب و غذاخوري  در راستاي كاهش اختلاط و سالم سازي روابط بين كاركنان زن ومرد  به استناد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

4.      خووداري از به كارگيري بانوان در پست و محل هاي سازماني پر ازدحام ويژه آقايان و حتي المقدور در نوبت كاري شبانه

5.      ترجيحا به كارگيري منشي و يا مسئول دفتر مرد براي مديران آقا و زن  براي مديران خانم

6.       تدوين منشور عفاف و حجاب سازمان مبتني برشريعت اسلام، رهنمودهاي امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)قوانين و مقررات جاري وماهيت سازمان و نصب در تابلو اعلانات

7.      اطلاع رساني و آگاه سازي كاركنان  و مراجعين نسبت به مولفه ها ،شاخص ها  ومعيارهاي منشور عفاف و حجاب

8.      فرهنگ سازي منشور عفاف وحجاب در سازمان مبتني بر قوانين ومقررات جاري كشورو ماهيت سازماني

9.      تهيه دستور العمل و پيوست فرهنگي براي رعايت شئونات اسلامي وترويج عفاف وحجاب در برپايي جشنواره ها، نمايشگاه ها ، همايش ها ،اماكن تفريحي ،شهركهاي سازماني ،فروشگاههاي تابع ونحوه حضور كاركنان در اجلاس ها وسفرهاي بين المللي

 

  برنامه سوم :آموزش واقناع سازي

تبصره(1):اجراي 6جلسه 2ساعته برنامه هاي آموزشي و تربيتي در سال براي حداقل 50درصد كاركنان ومديران و 25درصد خانواده ها متناسب با امكانات ومقدورات سازماني

تبصره (2):اجراي حداقل يك همايش يا گرد همايي با عناوين زير در سال:

·        همايش كاركنان (زن و مرد)

·        همايش ويژه بانوان (كاركنان زن وهمسران كاركنان مرد)

·        همايش ويژه آقايان(كاركنان مرد وهمسران كاركنان زن)

·        همايش ويژه دانشجويان (فرزندان دانشجوي كاركنان)

·        گرد همايي ويژه فرزندان دبيرستاني كاركنان

·        گردهمايي ويژه فرزندان دبستاني كاركنان

·        گرد همايي خانواده محور شامل همه اعضاي خانواده كاركنان

تبصره(3):خود داري از بر گزاري كارگاه هاي آموزشي ،گرد همايي ها و همايش هاي پر ازدحام ،شلوغ،غيز قابل كنترول وفاقد اثر بخشي

 

 

 

اقدامات:

1.      بر گزاري همايش ها وكارگاههاي آموزشي و جلسات هم انديشي با رويكرد عفاف وحجاب براي كاركنان وخانواده آنان

2.      استفاده از روش نو و ابتكاري پر محتوي وبا نشاط در برگزاري همايش ها و نشست هاي آموزشي با رويكرد عفاف و حجاب

3.      استفاده از فرصت هاي مناسبت ها ، اوقات فراقت تابستان وساير تعطيلات (در قالب دوره يك روزه)حتي المقدور به تفكيك برنامه هاي مذكور در تبصره(2)

4.      استفاده از اساتيد وشخصيت هاي مجرب ،فاضل وخوش بيان حوزوي ودانشگاهي مورد تاييد دستگاه هاي ذيربط وپاسخ به سوالات وشبهات مربوط به عفاف وحجاب

5.      معرفي الگوي جامع ومناسب عفاف وحجاب وپوشش اسلامي وايجاد زمينه هاي دسترسي به آن

6.       حضور مديران عالي وخانواده ي آنان با رعايت آداب وظواهر ديني در همايش  هاي خانوادگي وتاكيد بر الگو بودن انان براي ديگران

7.      الزام به حضور كاركنان در برنامه هاي آموزشي واحتساب آن در آموزش هاي حين خدمت ودوره هاي مصوب سازمان

8.      حتي المقدور تهيه و توزيع ويژه نامه هاي علمي آموزشي براي تبيين وتشريح اهميت وضرورت عفاف وحجاب در جامعه

برنامه چهارم:خدمات فرهنگي و هنري وتبليغي عفاف وحجاب

تبصره (1): فعاليت هاي فرهنگي ،هنري وتبليغي شامل :اجراي مسبقات ،تئاتر ،نمايش فيلم ،برگزاري نمايشگاه ،اردوهاي فرهنگي ،زيارتي وسياحتي وعرضه بسته هاي فرهنگي

 

تبصره (2):اجراي 4عنوان از برنامه ها فوق  د طول سال براي حداقل 50%كاركنان و خانواده آنان ونيز اعزام 10درصد آنان به اردو متناسب با امكانات وتوانمنديهاي سازمان

 

 

 

اقدامات :

1.      اجراي برنامه هاي فرهنگي ،هنري وتبليغي ويژه بانوان شاغل وخانواده هاي كاركنان ومراجعين با موضوع عفاف وحجاب

2.      ارائه تسهيلات مناسب  براي بهرمندي كاركنان وخانواده ي آنان از پوشش (مدولباس )اسلامي ومتناسب با الگوهاي مطلوب اسلامي ايراني با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

3.      عرضه بسته هاي فرهنگي با تخفيف ويژه همراه با برگزا ري مسا بقات فرهنگي در نمايشگاه ها ،مراسم ومناسبت ها

4.      دعوت از بانوان محجبه وموفق در عرصه  هاي اجتمايي فرهنگي،هنري وكار آفرين با هدف الگوسازي براي ترويج عفاف وحجاب

5.      ارسال پيامك درمناسبت هاي خاص ،تبريك تولد ،ازدواج،ارتقاءتحصيلي و....به كاركنان همراه با پيام اخلاقي با موضوع عفاف وحجاب

6.       غني سازي اوقات فراغت خانواده ها كاركنان وتقدير از خانواده هاي موفق با رويكرد عفاف و حجاب نظير اردوهاي زيارتي و سياحتي

7.      استفاده از فرصت  مراسم ومناسبت هاي مذهبي و ملي براي ترويج عفاف وحجاب وتجليل از خانواده هاي شهدا وايثار گران

8.      اجراي بر نامه هاي فرهنگي وآموزشي در اردوها وايجاد فضاي معنوي مناسب براي گسترش فرهنگ عفاف وحجاب

9.      ترغيب واعزام كاركنان وخانواده آنان به اردوهاي راهيان نور با تاكيد بر استفاده  از راويان رزمنده ومجرب دفاع مقدس وارائه هداياي فرهنگي با مضامين خاطرات ومنتخب وصيت نامه هاي شهدا ء در خصوص رعايت عفاف و حجاب

10. تامين شرايط وزمينه هاي مناسب ورزشي ،تفريحات مفرح ،سالم،هيجان آور و با نشاط براي خانم هاي شاغل وخانواده هاي كاركنان متناسب با مقدورات وشرايط سازمان

 

 

 

 

برنامه پنجم :خدمات مشاوره اي

تبصره:پيش بيني نيم ساعت مشاوره در ماه براي حداقل 5%از كاركنان و خانواده ها

اقدامات :

1.      دعوت از مشاورين متأهل ،مجرب وآشنا به آموزه هاي ديني

2.      انتخاب مكاني مناسب ودردسترس ارائه خدمات مشاوره اي به كاركنان وخانواده هاي آنان

3.      ارائه مشاوره اي اعتقادي ،اخلاقي وخانوادگي با رويكرد استحكام بنيان خانواده و ترويج عفاف وحجاب مبتني بر آموزه هاي اسلامي

4.      استفاده از فر صت محافل واردوهاي خانوادگي براي مشاوره

5.      اطلاع رساني وبهره گيري از فرصت وظرفيت هاي فضاي مجازي در امر مشاوره

 

برنامه ششم:فضا سازي وتبليغات محيطي

اقدامات:

1.      فضاسازي وتبليغات محيطي با استفاده از شيوه هاي اثر بخش وابزارهاي نوين تبليغي ورسانه اي

2.      تهيه ونصب تابلو هافنمادها و....به صورت هنر مندانه ،اثر بخش ،غير مستقيم  ،كوتاه،جذاب وبر گرفته از آموزه ها ي ديني و رهنمود هاي امام خميني (ره)و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)متناسب  با محيط و ماهيت سازماني براي ترويج فرهنگ و عفاف وحجاب

3.      بروز رساني وتغيير نوبه اي محتواي تابلو ها وتعويض نماد ها و....حداقل 4مرحله در طي سال

4.      انجام تبليغات محيطي در مسير هاي پر رفت و آمد،ورودي ها سالن هاي انتظار

 

 

 

 

برنامه هفتم :حمايت از آثار وتوليدات فرهنگي وهنري عفاف وحجاب

اقدامات:

1.      حمايت از آثار علمي،هنري وفرهنگي با موضوع عفاف وحجاب در بخش:فيلم،انيميشن،تئاتر،برنامه مستند،نشريه كتاب،پژوهش،فضاي مجازي سرود،نقاشي،كاريكاتور،و....(حداقل دواثر)

2.      استفاده از ظرفيت هاي علمي و فرهنگي دستگاه مربوطه ،متناسب با نيازهاي سازماني ويا از طريق موسسات تخصصي مردم نهاد

3.      استفاده از هنرمندان ونويسندگان متعهد ومتخصصين فعال دعرصه عفاف وحجاب ونيز دستگاه هاي فرهنگي از قبيل ،سازمان صدا وسيما ،وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي،وزارت علوم ،تحقيقات وفن آوري ،وزارت آموزش وپرورش ،سازمان تبليغات اسلامي،سازمان بسيج مستضعفين ،سازمان اوقاف و....در تامين وتوليدات فرهنگي وهنري عفافوحجاب

4.      تاكيد به اثر بخشي وجذابيت آثار علمي وفرهنگي ،فيلم هاي كوتاه ،بلوتوث ،پيامك،با سوژه هاي خانواده هاي موفق دختر نمونه،زنان الگو و....

5.      انجام پژوهش ها ي كار بردي و بررسي علل وعوامل بد پوششي كار كنان وخانواده  همراه با راه كارهاي موثر در رفع آن ها

6.       ايجاد زمينه اجراي برنامه هاي فرهنگي وهنري در سازمان با موضوع عفاف حجاب

برنامه هشتم :تشويق وترغيب

اقدامات:

1.      اعمال تشويقات سازماني براي كاركنان محجبه وفعال در امور ترويج وگسترش فرهنگ عفاف وحجاب از جمله :اعطاي لوح،هدايا وتر فيعات اداري ،اعزام به اردو ها وسفرهاي زيارتي ،سياحتي وارائه تسهيلات رفاهي ورزشي مناسب

2.      تشويق ،ترغيب وتسهيل ازدواج كاركنان مجرد توسط مديران وديگر كاركنان سازمان

3.      ترغيب بانوان شا غل به انتخاب حجاب برتر و تمجيد از افراد متحول شده  با تاكيد بر پرهيز از اقدامات زمينه ساز  رفتار هاي متظا هرانه

4.      ايجاد سازو كار مناسب براي حفظ و رعايت  عزت وكرامت مراجعين محجبه واعمال مشوق هاي فردي وموردي

 

برنامه نهم :ارشاد و راهنمايي متخلفين ومتمردين

اقدامات:

1.      تذكر ،راهنمايي وارشاد كاركنان  ومراجعين نسبت به رعايت حدود پوشش وشئونات اسلامي

مبتني بر اصول  امر به معروف ونهي از منكر

2.      اطلاع رساني و نصب تابلو ،بنر وتيزر در ورودي ها ومنظر مراجعين با محتواي رعايت عفاف وحجاب اسلامي

3.   اجراي مفاد دستور المعل ابلاغي شماره 12/م/3/7501 مورخ 9/8/1391سازمان حراست كل كشور به كليه دفاتر  حراست دستگاه هاي اجرايي

4.   تذكر شفاهي وكتبي ومعرفي به هيا ت هاي تخلفات اداري در صورت عدم رعايت حجاب اسلامي بر اساس بند  20 از قانون تخلفات اداري ،مصوبه7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي وابلاغ رييس جمهور وقت در تاريخ 22/9/1372

5.      پرهيز از برخورد هاي سليقه اي وغير منطقي با افراد بد پوشش و بر خورد انضباطي به عنوان آخرين اقدام

6.       تفكيك متخلف نا آگاه وغافل از متمردين و مغرضين در مواجه با افراد بد پوشش

برنامه دهم :نظارت و ارزيابي رعايت عفاف حجاب

اقدامات:

1.      برقراري نظام هوشمند و منطقي رصد و نظارت بر رعايت عفاف و حجاب در دستگاه ذيربط

2.      ايجاد ضمانت هاي اجرايي مناسب وباز دارنده متناسب با ماهيت سازمان

3.      برگزاري مستمر نشست هاي ارزيابي عملكرد رده هاي تابعه و ارزشيابي انجام وظايف مر بوطه در حوزه عفاف حجاب

4.      سر كشي برنا مه اي  و موردي از واحد ها و رده ها ي تابعه با تاكيد بر اجراي برنا مه ها ورعايت ظوابط و مقرارت در حوزه عفاف و حجاب   

 

1395/10/16

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal